AI kontra BA, czyli o sztucznej inteligencji

Obecność sztucznej inteligencji (SI, ang articicial intelligence, AI) w różnych dziedzinach naszego życia jest już faktem. Zamiast drżeć przed apokaliptycznymi wizjami, warto zastanowić się, jak mądrze wykorzystać niewątpliwe zalety AI. Spójrzmy na ten temat z punktu widzenia analityka biznesowego. Oto kilka obszarów, w których sztuczna inteligencja może skutecznie wesprzeć analityków biznesowych w ich codziennej pracy.

SI pozwala na przykład na bardzo szybkie przeanalizowanie ogromnych zbiorów danych, czego nie byłby w stanie zrobić człowiek. Analityk biznesowy może skupić się na osadzeniu takich danych w kontekście, przyjrzeniu się im przez pryzmat swojej wiedzy i doświadczenia, przez co finalnie analizowane dane nabierają znaczenia. W ten sposób informacje opracowane przy wsparciu AI można wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

AI świetnie sobie radzi też z wykrywaniem anomalii i wzorców wskazujących na nieuczciwe działania. Narzędzia do zarządzania ryzykiem oparte na sztucznej inteligencji mogą być stosowane przez analityków do oceniania i ryzyka i zarządzania nim.

Przetwarzanie języka naturalnego – NLP

Innym ciekawym aspektem sztucznej inteligencji jest technologia przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) stosowana do analizowania zbiorów danych nieustrukturyzowanych (zwanych też niestrukturalnymi, ang. unstructured data), takich jak np. media społecznościowe. Algorytm NLP umożliwia m.in. streszczanie, wyszukiwanie słów kluczowych czy analizę sentymentu, a więc określenie czy wydźwięk tekstu jest pozytywny, negatywny czy neutralny. NLP jest zatem potężnym narzędziem, które w rękach analityka biznesowego może posłużyć do odkrycia nowych możliwości dotarcia do klientów oraz zbadania ich nastrojów i oczekiwań. Może to być pomocne np. jako narzędzie pozyskiwania wymagań.

Automatyzacja zadań

Jedną z częściej podnoszonych cech AI jest możliwość zautomatyzowania prostych i powtarzalnych zadań. Pozostawia to analitykom biznesowym więcej przestrzeni na bardziej złożone kwestie, takie jak opracowywanie strategii czy usprawnianie procesów.

Jak widać na powyższych przykładach, w sztucznej inteligencji tkwi ogromny potencjał. AI pozwala specjalistom ds. analizy biznesowej skuteczniej diagnozować problemy, lepiej rozumieć potrzeby potencjalnych użytkowników, a nawet przewidywać potencjalne trudności, jeszcze zanim się pojawią. Dzięki AI możemy podejmować lepsze decyzje, unikając przy tym kosztownych błędów.

Moje rekomendacje

Oto kilka dobrych praktyk stosowanych przez organizacje wspierające wykorzystywanie walorów sztucznej inteligencji w analizie biznesowej:

  • Edukowanie zespołów w zakresie sztucznej inteligencji, np. poprzez szkolenia czy warsztaty
  • Promowanie działań i sukcesów analityków wdrażających sztuczną inteligencję
  • Tworzenie kultury organizacyjnej, która zachęca do eksperymentowania i innowacji

Małgorzata Trzaska

Business Analyst 😊