Sylabus IREB CPRE 3.0 – nowa wersja

Można powiedzieć, że czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu doczekaliśmy się nowej, polskiej wersji Sylabusa IREB CPRE dla poziomu podstawowego. Mowa oczywiście o wersji 3.0. Ponad rok po tym jak światło dzienne ujrzała angielska i niemiecka wersja Sylabusa IREB CPRE, nastąpiła publikacja wersji polskiej. Jej opracowanie to zasługa SJSI (Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych).

Geneza powstania

W 2017 roku przeprowadzono analizę treści Sylabusa w dotychczasowej wersji (2.2) pod kątem dopasowania do obecnych realiów rynkowych. Okazało się, że zakres opisany w Sylabusie jest wciąż przydatny i aktualny, jednak w niektórych miejscach wymaga on aktualizacji i rozbudowy. Chodzi, między innymi, o zwrócenie większej uwagi na iteracyjne i adaptacyjne (zwane potocznie zwinnymi) metodyki wytwarzania oprogramowania. Odpowiedzią na potrzeby związane z aktualizacją Sylabusa IREB CPRE jest powstanie nowej wersji 3.0.

Co nowego?

Pierwszą rzeczą, która daje się zauważyć jest nieco większa objętość Sylabusa. W obecnej wersji, w języku polskim, ma on 53 strony wobec 36 stron w wersji poprzedniej. Ponadto, treść podzielono w nieco inny sposób. Zamiast 9, jak w poprzedniej wersji, obecnie mamy 7 jednostek edukacyjnych (EU).

Kolejną zmianą, jest wspomniane wyżej, zwrócenie większej uwagi na metodyki zwinne. Jest to odpowiedź organizacji IREB (ang. International Requirements Engineering Board) na rosnącą popularność tychże metodyk i coraz szersze ich wykorzystywanie.

Warto zwrócić również uwagę na wspomnienie w nowym Sylabusie notacji BPMN (ang. Business Process Model and Notation). Poprzednia wersja Sylabusa wprost o niej nie wspominała, pomimo jej popularności i szerokiego wykorzystania do modelowania procesów biznesowych.

IREB CPRE 3.0 – jednostki edukacyjne

Nowy Sylabus zawiera siedem jednostek edukacyjnych. Są to:

EU 1 – Wprowadzenie i przegląd inżynierii wymagań

Ta jednostka edukacyjna odpowiada poprzedniej jednostce „Wprowadzenie i podstawy”. Tak jak poprzednio, znajdziemy tu zbiór podstawowych zasad i definicje bazowych pojęć dotyczących Inżynierii Wymagań.

EU 2 – Podstawowe zasady inżynierii wymagań

Jest to pewnego rodzaju nowość. Podsumowanie głównych zasad, którymi warto się kierować podczas procesu Inżynierii Wymagań. Zasady te wydają się być określone w Sylabusie w jasny i przystępny sposób.

EU 3 – Artefakty i praktyki dokumentowania

Ta jednostka edukacyjna łączy informacje zawarte w trzech jednostkach edukacyjnych poprzedniego Sylabusa: „Dokumentacja wymagań”, „Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego” oraz „Dokumentacja wymagań” przy pomocy modelu.

EU 4 – Praktyki w zakresie opracowywania wymagań

Znajdziemy tutaj połączenie informacji zawartych poprzednio w jednostkach edukacyjnych: „Pozyskiwanie wymagań” oraz „Walidacja i negocjowanie wymagań”. Jednostka skupia się na identyfikowaniu źródeł wymagań, procesie i technikach pozyskiwania wymagań oraz ich walidacji.

EU 5 – Proces i struktura pracy

Jest to całkowicie nowa jednostka edukacyjna, nie posiadająca odpowiednika w poprzedniej wersji Sylabusa. Opisuje ona czynniki wpływające na proces Inżynierii Wymagań i kryteria, którymi warto się kierować podczas jego konfiguracji, tak by był on optymalny.

EU 6 – Praktyki w zakresie zarządzania wymaganiami

Ta jednostka odpowiada analogicznej jednostce o nazwie „Zarządzania wymaganiami” zawartej w poprzednim Sylabusie. Znajdziemy tutaj informacje o cyklu życia wymagań i aspektach z nim związanych.

EU 7 – Narzędzia wspierające

Ta jednostka edukacyjna odpowiada wprost jednostce „Narzędzia wspomagające” zawartej w poprzedniej wersji Sylabusa IREB CPRE. Zawiera dosyć zwięzły opis narzędzi używanych w procesie Inżynierii Wymagań oraz dobre praktyki dotyczące ich wprowadzania

Moja opinia

Nowa wersja Sylabusa IREB CPRE to niewątpliwie krok w dobrą stronę. Dzięki aktualizacji i rozszerzeniu treści Sylabusa stał się on bardziej kompleksowy i dostosowany do współcześnie panujących trendów.

Nowy Sylabus dostępny jest do pobrania na stronie SJSI.


Polecane szkolenia IREB CPRE